Teknik İşler Şube Amirliği

Teknik İşler Şube Amirliği

TEKNİK İŞLER ŞUBE AMİRLİĞİ

GÖREVLERİ:

Amirliğimizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde Sivil Havacılık Hizmetlerinde kullanılan tüm cihazların, sistemlerin, araç ve gereçlerin temin ve tesisi ile bakım ve onarımlarının yapılması/yaptırılması ve bunların sürekli olarak çalışır durumda bulundurulması yer almaktadır.

Bu amaçla amirliğimiz aşağıda belirtilen hususları yerine getirmektedir;

HİZMETLERİ:

  • Sivil Havacılık hizmetlerinin teknik yönde gelişmesini sağlamak amacı ile etüt ve planlar yaparak önerilerde bulunmak,
  • Havalimanları ile ilgili teknik yenilikleri izleyerek mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlayıp uygulamak,
  • İhtiyaç duyulan teknik sistemlerin alımı için proje ve şartnameler hazırlamak,
  • Cihazların periyodik bakım ve onarım planlarını hazırlamak ve uygulamak.
  • Cihazların arzu edilen çalışma düzeyinde tutulabilmesi için gerekli yedek aksanları sağlamak,
  • Seyrüsefer Yardımcı Cihazlarının periyodik uçuş kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

 

İrtibat: 0(392) 600 51 00 - Dahili: 5107