Misyon ve Vizyonumuz

Misyon ve Vizyonumuz

AMAÇ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası içerisinde seyreden uçaklarla, havalimanlarına iniş ve kalkış yapan uçakların, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) mevzuatı ile Hava Alanları ve Limanlar (Ücretleri) Yasası, Askeri Yasak Bölgeler Yasası, Uçak Trafiği Yasası ve Hava Alanları Yasası kuralları çerçevesinde güvenli, düzenli ve süratli bir biçimde uçmalarını sağlamak;

 

MİSYON

KKTC ve Türk sivil havacılığı’nın güvenilirliğini, sürdürülebilirliğini ve gelişimini Ulusalararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC)’ın öngördüğü kurallar altında sağlamak ve yerine getirmek.

 

VİZYON

KKTC’nin Sivil Havacılık alanında güçlü ve katılımcı kurumsal yapıya, küresel düzeyde etkin ve saygın konuma sahip olmak için ICAO ve ECAC kuralları çerçevesinde çalışmak.