Meydan İşletme Amirliği

Meydan İşletme Amirliği

Meydan İşletme Amirliği

ERCAN HAVALİMANI MEYDAN İŞLETME ŞUBE AMİRLİĞİ

AMAÇ: Yer hizmetlerinin kesintisiz ve emniyetle yerine getirilmesini, PAT sahalarının denetimini sağlamak başta olmak üzere yolcu sirkülasyonunun sorunsuz devamı ve yolcu haklarının korunması, Ercan Havalimanı Meydan İşletme Şube Amirliğinin temel amaçları arasındadır.

GÖREVLERİ: Pist Apron Taksi yollarının FOD konrtolü, kaplamaların durumu, pist apron taksiyolu çizgilerinin kontrolü.

-PAT sahaları ışıklandırma sistemlerinin düzgün çalışmasını gözlemlemek ve arıza durumunda ilgili teknik birimleri harekete geçirmek.

-Hava tarafı, kara tarafı tüm meydanın otla mücadele planlarının ve uygulamanın denetlenmesi.

-Vahşi hayat ve kuşla mücadele usullerini denetlemek.

-Apron trafik kurallarının denetlenmesi.

-Apron trafik ve işletme eğitimlerinin verilmesi.

-Apron sürücü belgelerinin verilen eğitimlerde başarılı olanlara verilmesi.

-Yer hizmet kuruluşları ile havayolu şirketlerinin çalışma ruhsatlarının kontrolü (araç,gereç, donanım ve personel yeterliliği). Teknik personelin lisanslarının denetimi.

-Havalimanı işletmecisinin ve Meydan İşletme personelinin raporlarının, Meydan İşletme Denetleme komisyonunca değerlendirilmesi ve gereğinin yerine getirilmesi.

-Annex 14 kriterleri çerçevesinde mania tahdit yüzeylerlerinde mania kontrolü.

-Uluslararası kurallar doğrultusunda pist yüzey şartları sürtünme katsayısının hesaplanması veya yapılan hesaplamaların kriterlere uygunluğunun denetimi.

-Yolcu şikayetlerinin kabulü ve araştırılıp çözümlenmesi.

-Tarifeli seferler dışındaki uçuş izin taleplerinin kabulü ve permi verilmesi.

-İşletme mevzuatının güncel kalmasını sağlamak ve en sağlıklı şekilde uygulanması ve denetimini sürdürmek.

 

Nazlı ARISU

Meydan İşletme Sorumlusu

İrtibat: 0 392 600 51 00 - Dahili: 5192