Meydan Haberleşme Amirliği

Meydan Haberleşme Amirliği

MEYDAN HABERLEŞME AMİRLİĞİ

 

Naciye İLKMAN

Haberleşme Şube Amiri

İrtibat: 0 392 600 51 00 - Dahili: 5319

Meydan Haberleşme Bölümünün Amacı

Uluslararası hava seyrüseferinin emniyet, düzen ve etkinliği için gerekli havacılık bilgi/veri ve haberleşme akışını sağlamaktır. Meydan Haberleşme Memurları uçuş öncesi ve uçuşun tüm aşamalarında ihtiyaç duyulan tüm havacılık bilgilerinin/verilerinin ICAO tarafından belirlenmiş formatta, elektronik ortamda hazırlanması, zamanında yayınlanması ve dağıtımı görevini yerine getirmekte olup uçuşların emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

 

Meydan Haberleşme Bölümünün Görevleri

1. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatı ve yerel talimatlar doğrultusunda istasyonlar arası haberleşmenin yapılmasını sağlar.

2. Uçuş Planlarını kabul etmek, uygunluğunu kontrol etmek ve kullanılan sistem aracılığı ile adresleme yaparak yayınlamasını yapar.

3. Uçuş planlarıyla ilgili gelişmeleri takip edip, gerekli mesajların (DEP, ARR, DLA, CHG, CNL) adreslemesini yaparak yayınlanmasını yapar

4. Hizmete ilişkin tüm sistemleri faal tutmak, arızalanması durumunda arızanın giderilmesi için en kısa zamanda girişimde bulunmak.

5. Notamların hazırlanmasını, yayınlanmasını, iptal edilmesini ve gerekli birimlere zamanında ulaştırılmasını sağlar ve komuşu ülkelerin notamlarını takip eder.

6. Sisteme düşen hatalı uçuş planlarının bilgilerinin düzeltme işlemlerini yaparak sisteme kazandırılmasını sağlar.

7. Uçuşlarla ve mesajlarla ilgili istatistiki bilgileri toparlayıp listeler halinde hazırlanmasını yaparak gerekli yerlere iletir.

 

Meydan Haberleşme Bölümünün Vizyonu

Uluslararası hava seyrüseferindeki en son teknoloji ve sistemi takip ederek ICAO kuralları çerçevesinde uyum sağlamak ve Uluslararası Havacılık camiasında saygın bir konuma sahip olmak.