Havacılık hizmetleri

Havacılık hizmetleri

ERCAN HAVACILIK HİZMETLERİ

· Hava Trafik Hizmeti
· Havacılık Enformasyon Hizmetleri
· Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Hizmetleri

 

HAVA TRAFİK HİZMETLERİ (ATS)

ICAO EK 11 uyarınca hava trafik hizmetlerinin amaçları:

1. Uçaklar arasındaki çarpışmaları önlemek

2. Manevra sahasındaki uçakların manialarla çarpışmaları engellemek

3. Düzenli ve hızlı trafik akışı sağlamak

4. Uçuşun güvenli ve verimli bir şekilde yapılması için yararlı tavsiyeler ve bilgiler sağlamak

5. Arama kurtarma yardımına ihtiyaç duyan uçaklar hakkında uygun birimleri arayarak bilgilendirmek ve bu birimlere gereken şekilde yardımcı olmak Hava Trafik Kontrol Ünitesi, Meydan Kontrol, Yaklaşma Kontrol ve Saha Kontrol olarak 3 bölümden oluşmaktadır.

 

ERCAN UÇUŞ BİLGİ HİZMETİ: KKTC Tavsiyeli  Hava Sahası’nda, 21 mart 1977 yılında ikincil notam olarak bilinen A01/77 sayılı notamın ICAO ve ICAO’ya üyesi 255 ülkeye gönderilmesi ile hava trafik hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Ercan Tavsiyeli Hava Sahası boyutu 55 bin km2 ve Ercan Kontrol, Ankara FIR tarafından kendisine verilen 37 bin km2 alanın muhabere ve kontrolünden de sorumludur. Hava Trafik Kontrol Hizmeti eğitilmiş personel tarafından ICAO Kuralları’na göre verilmektedir.

 

ERCAN SAHA KONTROL HİZMETİ (EACC)

Bu birim yukarıda belirtilen kısımlarda Ercan Tavsiyeli Hava Sahası’nda hizmet vermekten sorumludur. Yukarıda belirtilen hedefleri yerine getirmek için kendi yetki alanına giren kontrollü bir alanda (havayolları) kontrol edilen tüm uçuşlara (hava trafik kontrolörleri ile temas eden uçuşlar) 1. ve 3. maddelerle hava trafik kontrol hizmeti sağlar. Ercan Hava Trafik Kontrol Üniteleri, her bir ünite sınırları dahilinde belirlenmiş sahalarda ışık, eğitim faaliyet alanlarındaki  eğitim uçaklarına tesis edilmiş yollar veya eğitim uçakları, güzergahlar ve kabul edilen yükseklikler dahil, uçuşun güvenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi için 4.maddede Ercan Tavsiyeli Hava Sahası'nda tavsiye ve uçuş bilgileri sağlar. Ayrıca, arama kurtarma yardımına ihtiyaç duyan uçaklarla ilgili uygun birimlere bildirmekle de sorumludurlar ve bu tür kuruluşlara gerektiği gibi yardımcı olurlar. (5.maddeye göre)

 

ERCAN YAKLAŞMA KONTROL (EAC):

Yaklaşma Kontrol hizmeti, yukarıda belirtilen 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı amaçların yerine getirilmesini sağlamaktadır. Yaklaşma Kontrol, Kule Kontrol ve Saha Kontrol Merkezi arasındaki trafiklerin ayırmasından sorumludur. Yaklaşma Kontrol koprü görevi hizmetini görmektedir. Yaklaşma Kontrol, geliş trafiklerindeki alçalan trafikler ve inen uçaklara güvenli hizmet verir. Başka bir deyişle Yaklaşma Kontrol, kalkan trafiklerle tırmanan uçakların seviyelerini belirlenmiş yollarda güvenle almalarını sağlarlar.

 

ERCAN KULE KONRTROL:

Kule Kontrol, manevra sahasındaki, kalkış, iniş ve trafik paterininde uçan uçaklardan sorumludur. Buna ilaveten Kule Kontrol, uçakların, yerdeki araçlarlarla (yer hizmetleri) da güvenliğinden sorumludur.

 

HAVACILIK ENFORMASYON BİLGİ HİZMETİ (AIS):

Havacılık Bilgi Hizmetlerinin amacı, ICAO ek 15’te belirtildiği gibi, uluslararası hava seyrüseferinin güvenliği, düzenliliği ve etkinliği için gerekli olan bilgi akışını sağlamaktır.   Amacı, uluslararası sivil havacılık tarafından operasyonel kullanımı için gerekli olan havacılık bilgi verilerinin sağlanmasında istikrar ve tutarlılık ihtiyacını karşılamaktır.


 

HAVACILIK BİLGİ HİZMETLERİ MERKEZ OFİSİ

Bu ofis Ercan Sivil Havacılık Dairesi Merkezi’nde yer almaktadır ve Hava Trafik Kontrol Raporlama Büroları (ARO) ile sürekli işbirliği ve koordinasyon içerisindedir. ICAO Ek Annex 15, havacılık bilgilerinin aşağıdaki unsurlardan oluşan entegre bir havacılık bilgi paketi (IAIP) olarak yayınlanması gerektiğini belirtmektedir.

AIP - Havacılık Enformasyon Yayını AIC - Havacılık Enformasyon Genelgeleri

AIP'nin yayınlanması, gözden geçirilmesi ve dağıtılmasından Havacılık Bilgi Merkez Ofisi sorumludur.

Merkezi, Ercan Hava Trafik Kontrol Yönetim Merkezi’dir.

NOTAM – Havacıya Bilgi Yayını

Havacılık Telekomünikasyon Hizmeti: Herhangi bir havacılık amacı için sağlanan telekomünikasyon servisidir.

Telsiz navigasyon servisi: Bir veya daha fazla telsiz navigasyon yardımcısı tarafından desteklenen uçağın verimli ve güvenli bir şekilde çalışması için rehberlik bilgisi sağlayan veya konum verisi veren bir servisdir.

YÜZEY RADAR: Bir uçağın menzil içindeki konumunu belirlemek için kullanılan radar ekipmanı ve Havadan Çarpışma Önleme Sistemi (ACAS). İkincil gözetim radarı (SSR) transponderine dayalı bir uçak sistemidir, SSR transponderleri ile donatılmış potansiyel çarpışmalar ile ilgili pilota tavsiyelerde bulunmak için yere dayalı ekipmandan bağımsız olarak çalışan sinyalleri verir.

Hizmet Ercan Havalimanı’nda iki radarla sağlanır. Ağrdağ Radar, Girne dağları üzerinde yer almaktadır ve Ercan Radar ise pistin güneyinde yer almaktadır

ERCAN HAVA TRAFİK KONTROL SMART BİNASI: Türkiye, Avrupa Tek Hava Sahası kapsamında SMART projesini başlatmıştır. Bu çerçevede SMART sistemleri ve bina projesi 2009 yılında tamamlanmış olup, 24 ekim 2009 yılı itibarı ile hizmete girmiştir. Bina teknolojik olarak havacılıkta kullanılan en son model cihazlarla donatılmış olup, kullanılan sistemler MODE-S içeriklidir.

 

RADYO SEYRÜSEFER HİZMETİ 

-Yönlendirilmemiş Radyo Bìkını (NDB)

-VHF Çok Yönlü Radyo Menzili (VOR)

-Mesafe Ölçme Cihazı (DME)

-Birincil Gözlem Radarı (PSR)

-SSR Radar (SSR)

-Aletle iniş sistemi (ILS)